Hoppa till innehållet

Nytt kompetenskluster inom byggkonstruktion

Publicerad: 19 oktober 2021

En workshop i mitten av oktober 2021 blev startpunkten för ett nytt internationellt kompetenskluster inom byggkonstruktion, AB3C Arctic Building and Construction Competence Cluster. Under två dagar drogs framtidsplaner upp med målet att kunna anpassa byggforskningen till vårt kyliga klimat här uppe i norra Skandinavien.

– Under träffen i Luleå har vi tillsammans tagit initiativ till att försöka bygga ett mer strategiskt och bestående samarbete mellan befintliga samarbetskluster inom byggindustrin i respektive land för att vi bättre skall kunna ta tillvara på den utvecklingspotential som finns på Nordkalotten. Detta kräver utökad affärs-, innovations- och forskningssamverkan för att bygga mer hållbara samhällen, säger Anders Högström på LTU Business.

Projektet finansieras av Interreg Nord
Projektet finansieras av Interreg Nord

Deltagarna kom från universitet och näringsliv i norra Sverige, Norge och Finland med uppdraget att identifiera vilka regionala kompetenskluster som finns i respektive region för att sedan skapa ett gränsöverskridande så kallat superkluster.

– Vi vill fånga upp företagens behov och utmaningar som till exempel kompetensförsörjning, kompetensutveckling och samarbetsbehov inom forskning och utveckling, säger Gabriel Sas, professor och ämnesföreträdare i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet.

Den gamla Kalixbron till vänster och den nya till höger
Den gamla Kalixbron till vänster och den nya till höger. Foto: Gabriel Sas

Ett studiebesök genomfördes i Kalix där man besökte den nya bron över Kalix älv samt den gamla bron som kommer att få ett andra liv inom forskning när den nu rivs och monteras ner. Vid Luleå tekniska universitet besökte man olika labbmiljöer.

Besök på MCE-labbet.
Besök på MCE-labbet. Foto: Jonny Nilimaa

Deltagare var Rauno Heikkilä, Antti Niemi och Tomi Makkonen från Uleåborgs universitet, Leif Gunnar Hanssen, Iveta Novikova och Bjørn R. Sørensen från UIT Artic University of Norway, Geir Frantzen och Vibeke Lund från KUPA, Terje Nordvåg och Torbjørn Torgnes från SINTEF Narvik, Gabriel Sas, Martin Nilsson och Jonny Nilimaa från Luleå tekniska universitet samt Anders Högström från LTU Business.

Gabriel Sas

Gabriel Sas, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493835
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar