Hoppa till innehållet
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad
Program på grundnivå - avancerad nivå
Civilingenjör Brandteknik
Program på avancerad nivå
Civilingenjör Brandteknik

90 Högskolepoäng

Brandingenjör
Program på grundnivå
Brandingenjör

210 Högskolepoäng

Kurser som ges av forskningsämnet byggkonstruktion

K0007B Risk och säkerhet - Grundkurs | Risk and safety - Basic course

K0011B Byggnadsteknik | Building technology

K0013B Byggkonstruktion | Structural Design

K0014B Tillämpad riskhantering | Applied risk management

K7002B Betongkonstruktioner | Concrete Structures

K7004B Byggkonstruktion II | Structural Design II

K7005B Broprojektering | Bridge design

B0002B Konstruktionsteknik | Structural engineering

B7002B Introduktion till FEM | Introduction to FEM

B7003B Byggnadsmekanik II | Structural Mechanics II

B7004B Byggnadsmekanik I | Structural Mechanics I

S0005B Projektkurs i brandteknik | Project course in fire engineering

S0006B Brandtekniska beräkningar | Analysis and design of fire loading in buildings

S0003B Branddynamik I | Fire Dynamics I

S7002B Branddynamik II | Fire Dynamics II

S7008B Tillämpad branddynamik | Applied fire dynamics

S0007B Brandutsatta konstruktionselement | Fire exposed structural elements

S0011B Brandfysik | Fire physics           

S7013B Brandutsatta konstruktioner | Fire exposed structures

S7005B Temperaturberäkning i konstruktioner | Temperature analysis of structures

S7012B Kollapsmekanismer i brandutsatta konstruktioner | Collapse mechanisms in fire exposed structures