Karin Habermehl-Cwirzen
Karin Habermehl-Cwirzen

Karin Habermehl-Cwirzen

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Byggmaterial
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
karin.habermehl-cwirzen@ltu.se
0920-493509
F979 Luleå

Karin Habermehl-Cwirzen, ursprungligen från Tyskland, började vid LTU i början av 2016. Hon har en lång erfarenhet av byggnadsmaterialforskning, fysik och katalys och hennes forskning fokuserar på miljövänliga byggmaterial.

Hon tog civilingenjörsexamen vid TU Darmstadt i Tyskland 1999 och fortsatte sedan sin utbildning vid Tekniska Universitetet i Helsingfors (idag Aalto University) i Finland där hon tog sin doktorsexamen i fysik 2006. Efter sin doktorsexamen har Karin inriktat sin forskning mot byggnadsmaterial.

Karin Habermehl-Cwirzen är författare till många artiklar. Hon arbetar inte bara med sin egen forskning utan ger också tillbaka till det vetenskapliga samhället. Hon arbetar som biträdande koordinator för projekten Aeolus4Future - med fokus på vindkraft - samt PROLIFE - med fokus på att förlänga livslängden hos gamla stålbroar. Dessutom arbetar hon som granskare för flera vetenskapliga tidskrifter och är en aktiv medlem i ”the Standing Committee on Basic Research and Emerging Technologies Related to Concrete” tillsammans med den amerikanska transportforskningsstyrelsen.

Kontaktinformation: Karin.Habermehl-Cwirzen@ltu.se

Publikationer

Artikel i tidskrift

Autogenous Self-Healing (2019)

A Better Solution for Concrete
Rajczakowska. M, Habermehl-Cwirzen. K, Hedlund. H, Cwirzen. A
Journal of materials in civil engineering, Vol. 31, nr. 9
Artikel i tidskrift

Does a High Amount of Unhydrated Portland Cement Ensure an Effective Autogenous Self-Healing of Mortar? (2019)

Rajczakowska. M, Nilsson. L, Habermehl-Cwirzen. K, Hedlund. H, Cwirzen. A
Materials, Vol. 12, nr. 20
Artikel i tidskrift

Effects of fineness and chemical composition of blast furnace slag on properties of alkali-activated binder (2019)

Humad. A, Habermehl-Cwirzen. K, Cwirzen. A
Materials, Vol. 12, nr. 20
Artikel i tidskrift

Mechanochemical activation of natural clay minerals (2019)

an alternative to produce sustainable cementitious binders – review
Tole. I, Habermehl-Cwirzen. K, Cwirzen. A
Mineralogy and Petrology, Vol. 113, nr. 4, s. 449-462
Konferensbidrag

Mechanochemically activated clay as asustainable cementitious binder (2019)

Tole. I, Habermehl-Cwirzen. K, Cwirzen. A
Paper presented at : 2nd International Conference on Sustainable Building Materials PROCEEDINGS ICSBM 2019