Hoppa till innehållet

Standardiserad projekteringsprocess

Publicerad: 23 april 2013

Detta projekt fokuserar kring hur Moelven ByggModul AB genom att standardisera sitt arbetssätt ska kunna uppnå effektivare projekteringsprocess, samt frigöra resurser för arbete med produktutveckling.

Moelven ByggModul AB har för avsikt att vara en av Nordens ledande producenter av industriframställda byggmoduler i trä, med hög färdigställandegrad från fabrik. För ett företag som strävar efter en industriell process är likformighet och standardisering nyckelord för att säkerställa kvalitet och kontroll på arbetet. I nuläget läggs alltför stor del av totaltiden ner på projekteringsprocessen.

Detta projekt fokuserar kring hur Moelven ByggModul AB genom att standardisera sitt arbetssätt ska kunna uppnå effektivare projekteringsprocess, samt frigöra resurser för arbete med produktutveckling.

Projektets frågeställningarna handlar om att undersöka hur Lean production kan användas för att förbättra projekteringsprocessen samt utvecklande av nya mätetal för projektering.

Publikationer:

Kontakt:

Helena Lidelöw

Lidelöw, Helena - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 070-3340766
Rum: F946 - Luleå»