Hoppa till innehållet
Johan resultatseminarium
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Branschutvecklande resultatworkshop med Trafikverket

Publicerad: 28 oktober 2019

Sex forskare på avdelningen Industriellt och hållbart byggande (IHB) deltog vid Trafikverkets årliga resultatworkshop på KTH. Workshopen anordnas gemensamt av forskarnätverket ProcSIBE och Trafikverket.

Dagen fokuserades på spridning av resultat från 16st pågående och avslutade forskningsprojekt inom Trafikverkets forskningsportfölj. Projekten som presenterades och diskuterades under dagen innehöll varierande ämnen; alltifrån upphandling av tekniska konsulter till beaktande av sociala krav inom investeringsprojekt och utvecklingsfrämjande projektledning. För att öka forskningsresultatens implementeringsmöjligheter presenterade forskarna från ett flertal projekt handfasta rekommendationer till Trafikverket.

- Denna workshop är en viktig aktivitet för spridning och implementering av forskningsresultat kopplat till upphandling och projektledning inom Trafikverket, säger Johan Larsson, universitetslektor på avdelningen IHB samt biträdande projektledare för ProcSIBE.

Intresset var stort och workshopen lockade över 30 deltagare med en relativt jämn fördelning mellan forskare och Trafikverket. Strategiska representanter från flera av Trafikverkets verksamhetsområden fanns representerade. Mycket av det resultat och rekommendationer som presenterades kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling av Trafikverkets affärsstrategier.

- Det är otroligt inspirerande att som forskare ser hur våra resultat engagerar och bidrar till utveckling av branschen. Trafikverket är Sveriges största offentliga beställare av infrastruktur vilket gör att de besitter en betydande påverkansfaktor för hela branschens utveckling och färdriktning, säger Johan Larsson.

Två teman som genomsyrade diskussionerna under dagen var samverkan/samarbete och innovation. Innovation är ett ämne som Trafikverket har lyft upp under de senaste åren som något centralt för att klara sitt högt uppsatta mål om att leverera en klimatneutral infrastruktur fram till år 2045.

Följande projekt med anknytning till avdelningen Industriellt och hållbart byggande presenterade sina resultat under workshopen:

  • Uppföljning och utvärdering av innovationspiloter Baskontrakt Väg
  • Uppföljning av konsultuppdrag med fast arvode inom kategori planering och projektering
  • Kvalitativ uppföljning av totalentreprenader och funktionsentreprenader
  • Utvecklingsfrämjande projektledning 

För mer info:

Johan Larsson

Johan Larsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492263
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser