Hoppa till innehållet

Forskningsdesign

Vi bedriver Mode II forskning med tvärvetenskapliga team. Forskare inom Träbyggnad har medvetet olika teoretiska bakgrunder och forskningen sker med intressenter som samproducerande partners. Mode II forskning ger intressenterna analyser av metoder och förslag på praxis för industriell utveckling och teoribyggande som baseras på empiriska undersökningar. Gruppens forskningskapacitet är baserad på mer än 15 års ledning och deltagande i FoU-program, t.ex. VINNOVAs excellence center LWE.

Intressenter

Intressenterna representerar leverantörer - entreprenörer, konsulter och materialleverantörer (ofta leverantörer av flervånings trähus), beställare och fastighetsägare, kommuner och branschorganisationer samt internationella och nationella akademiska partners.

Vetenskapligt fokus

De centrala begreppen som utgör vår forskningsprofil är integration och utveckling av:

  • Timber Engineering: Structural systems, Connection design, Composite structures
  • Construction management: Industrialized building, Supply chain management, Design management, Process optimisation
  • Production management: Production systems, Platform use and development

Industriellt fokus

Svenska leverantörer driver utvecklingen av industriellt byggande för att åstadkomma högre förutsägbarhet i produkters kvalitet (t.ex. hus) och leveranstid genom återkommande processer och lösningar och kontinuerlig erfarenhetsåterföring. Industriellt byggande är ett systemtänkande som kräver integration i hela byggandets värdekedja. Dessa förändringar har lett till utvecklingen och användningen av så kallade produkt- och processplattformar.