Hoppa till innehållet

Forskningsdesign

Vår forskningsidé är effektivisering (industrialisering) och minimering av klimatpåverkan (hållbarhet) via digitalisering av projekterings-, bygg- och upphandlingsprocesserna. Vi bedriver Mode II forskning med tvärvetenskapliga team. Forskare inom Byggproduktion och teknik har olika teoretiska bakgrunder och forskningen sker med intressenter som samproducerande partners. Mode II forskning ger intressenterna analyser av metoder och förslag på praxis för industriell utveckling och teoribyggande som baseras på empiriska undersökningar. Gruppens forskningskapacitet är baserad på mer än 25 års ledning och deltagande i framförallt FoU-program

Intressenter

Intressenterna representerar leverantörer - entreprenörer, konsulter och materialleverantörer (ofta leverantörer av flervånings trähus), beställare och fastighetsägare, kommuner och branschorganisationer samt internationella och nationella akademiska partners.

Vetenskapligt fokus

De centrala begreppen som utgör vår forskningsprofil är integration och utveckling av:

  • Beställarkompetens: Upphandling, Innovation, Projektledning, Beslutsprocesser och Affärsmodeller
  • Industriell byggproduktion & projektering: Digitala verktyg, informationskedjor och digitalisering av processer (BIM, Simulering, Automation), Plattformar, Produktivitet och Organisation och roller.
  • Hållbart byggande och energi: Strategier, optimering och lösningar för lågenergihus, renovering och Klimatpåverkans och Livscykelanalyser

Industriellt fokus

Svenska leverantörer driver utvecklingen av industriellt byggande och hållbart byggande för att åstadkomma högre förutsägbarhet i produkters kvalitet (t.ex. hus och infrastruktur) och leveranstid genom återkommande processer och lösningar och kontinuerlig erfarenhetsåterföring. Industriellt och hållbart byggande är ett systemtänkande som kräver integration i hela byggandets värdekedja. Dessa förändringar har lett till utvecklingen och användningen av så kallade produkt- och processplattformar.