Avslutad forskning vid Byggproduktion/Produktionsledning

Publicerad: 22 april 2006

Beställarrollen

Forskning inom området tar bland annat upp byggherrens situation och samverkansformer samt former för att överföra byggherrens krav och förväntningar i en produktionsprocess.

Avslutade forskningsprojekt:

Byggherren som förändringsagent - Anders Wennström

Pågående forskningsprojekt:

EU-projektet Inpro - Jutta Schade

Produktionsprocessen

Forskningen är inriktad mot hur man kan effektivisera de olika delprocesserna (program, projektering, produktion och överlämnande) 

Pågående forkningsprojekt:

Individens påverkan på riskhantering - Kajsa Simu

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt - Ekaterina Osipova

Avslutade forskningsprojekt:

Riskhantering i normalstora byggprojekt - Kajsa Simu 

Riskhantering vid olika entreprenad- och samverkansformer - Ekaterina Osipova

Utvecklingsprojekt:
Kartläggning av riskhanteringsprocessen i relation till 3D CAD - Kajsa Simu, Thomas Olofsson, Lennart Apleberger

Organisation och ledning

Forskning inom området innefattar bland annat teoribildning, analys, kommunikation, processkunnande, ledningskompetens och frågor kring avläsning av trender i omvärlden.

Pågående forskningsprojekt:

Produktionskalkylen som informationsbärare och managementverktyg - Annelie Karlsson

Avslutade forskningsprojekt:

Produktivitetsmätning som förändringsverktyg -Azam Forsberg

Byggproduktion

Pågående projekt

2008-2010
Kulturens materia, en analys av kulturhusets värdeskapande - Kristina Laurell Stenlund