Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Flödeseffektivitet i industriellt byggande

Publicerad: 17 mars 2016

Vi vill förstå och mäta flödeseffektivitet i byggandet som idag tillämpar resurseffektivitet. Båda effektiviteter bör balanseras för att skapa fungerande integrerade värdekedjor. Projektet stöds av Träcentrum Norr och EU:s strukturfonder.

Byggandet organiseras efter att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt Det är en sund princip då många resurser hyrs in och arbetar tillfälligt i ett byggprojekt. I ett byggprojekt blir det ofta så att resurseffektiviteten går ut över flödet t.ex. genom väntetider på bygget, dålig platstillgång till arbetsytor och förseningar i färdigställandet. Industriella byggare arbetar med att få flödet från kundorder till leverans att bli förutsägbar. Ett av fundamenten i industriellt byggande är att erbjuda kunden leveranser med säker tidplan och säkerställd kvalitet.

I det här projektet arbetar doktoranden Brian Wernicke och biträdande professor Helena Lidelöw, med att förstå hur flödeseffektivitet kan mätas, hur flödesoptimering påverkar resurseffektivitet och styr produkt- och processutveckling samt hur samverksformer mellan parter inverkar. Projektet studerar företag längs värdekedjor och det teoretiska angreppsättet är integrering av produktions-, verksamhets- och integrationsstrategier. Projektet pågår 2016-2018 och finansieras av Träcentrum Norr och EU:s strukturfonder som en del av deras satsning för svenskt byggande i världsklass.

Kontakt:

Brian Wernicke

Wernicke, Brian - Forskningsassistent

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493516
Rum: F936 - Luleå»
Helena Lidelöw

Lidelöw, Helena - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 070-3340766
Rum: F946 - Luleå»