Hoppa till innehållet

Förskjutningar i höga trähus

Publicerad: 30 maj 2013

Allt högre trähus byggs idag och förskjutningar i förband är ett kritiskt område som studeras i detta TräCentrum Norr och Sweco Structures AB finansierade projektet.

I och med allt högre trähus byggs blir stabilisering mot vind och bruksgränstillstånd kritiska områden. På grund av träets låga egenvikt kan huset utsättas för stora förskjutningar av exempelvis vind. För dimensionering av högre byggnader är det inte ovanligt att rörelser, förskjutningar och deformationer i bruksgränstillstånd blir dimensionerande istället för kapaciteten i brottgränstillstånd. I detta projekt ligger fokus på att titta på förskjutningar i förband i bruksgränstillstånd och hur styvheten påverkar höga trähus. Det är upp till konstruktören att bestämma kraven på förskjutningarna, ingen gräns finns i dagens norm.

En enkel finita element modellering har gjorts på stabiliserande väggar i ett pelar balk system och ett system uppbyggt av skivregelväggar. Detta är för att se storleksordningen på förskjutningarna och vilken inverkan styvhet på olika förband har. Vidare studier är att studera skiv-regel förband och jämföra resultaten med analytiska metoder.

Publikationer:

Kontakt:

Ida Edskär

Edskär, Ida -

Organisation: Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F967 - Luleå»