Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dynamiska egenskaper i höga trähus

Publicerad: 16 februari 2016

Projektet undersöker när dynamiska egenskaper för höga trähus behöver beaktas och när speciella konstruktionslösningar behövs för att klara kraven gällande svängningar och vibrationer. Projekt finanseras av Sweco Structures AB och TräCentrum Norr.

I och med allt högre trähus byggs idag blir stabilisering mot vind, svängningar och vibrationer kritiska områden vid dimensionering. På grund av träets låga egenvikt kan huset utsättas för stora förskjutningar av exempelvis vind. Vind kan även påverka så att huset kommer i egensvängning vilket skapar vibrationer och obehag för boende. I och med ökat antal våningar förändras husets styvhet och massa vilket påverkar husets dynamiska egenskaper.

Detta projekt fokuserar på att studera

  • Vid vilken höjd blir horisontella deformationer och dynamiska egenskaper viktiga vid bedömning av komfortkriterier? När behöver speciella konstruktionslösningar tillämpas för klara kraven gällande svängningar och vibrationer i höga trähus?
  • Vid vilken höjd lämpar sig olika byggsystem i trä och hur kan olika byggsystem kombineras?

Projektet utförs genom finita element modelleringar, handberäkningar och inhämtning av testdata. Projektet finanseras av Sweco Structures AB och TräCentrum Norr

Ida Edskär

Edskär, Ida -

Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F967 - Luleå»