Hoppa till innehållet
Enegikuben ltu
Visualisering av Energikuben vid LTU med två utbytbara sektioner i klimatskalet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Energikuben

Publicerad: 23 april 2013

Energikuben är ett 24 m² stort testhus med träregelstomme där byggnadsfysikaliska tester kan utföras i reell miljö. Projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Lindbäcks Bygg.

Energikraven på byggnader skärps och byggindustrin måste ställa om sin produktion för att klara detta. Bra energiprestanda kräver noggrann tillverkning för att undvika springor och hål som läcker värme och luft, men industriellt byggande har goda förutsättningar att klara kraven eftersom tillverkningen är kontrollerad och sker inomhus.

I testhusets klimatskal finns två utbytbara sektioner, en väggsektion och en gavelsektion, där olika byggkomponenter eller byggnadsdetaljer kan byggas in. Nya idéer för fönster, burspråk, skarvar, infästningar, fasadskikt, m.m. kan därmed testas i pilotskala innan tillämpning i fullskala sker. Typprovning för certifiering av byggprodukter utförs ej, utan fokus ligger på jämförande provningar.

Vid provning i Energikuben finns möjlighet att använda mätutrustning som:

  • Blower door för trycksättning och mätning av testhusets lufttäthet.
  • Värmekamera för luftläckagesökning och lokalisering av köldbryggor.
  • Trådlösa sensorer för kontinuerlig mätning av temperatur, fukthalt i material och relativ fuktighet som kan byggas in i konstruktionen.
  • Temperatursensorer för kontinuerlig mätning av inomhus- och utomhustemperaturer.
  • Vindmätare för mätning av vindhastighet och -riktning utomhus.
  • Luftfuktare och värmeradiatorer för simulering av fuktig och varm inomhusluft.

Energikuben är en resurs som byggföretag i norra Sverige kan använda för att testa komponenter eller lösningar. Kostnad för provning bestäms när projektet börjar. Sedan Energikuben etablerades på universitetscampus i Luleå i början av 2012 har vi i samverkan med norrbottniska företag undersökt t.ex.:

  • Värme- och fukttransport i klimatskal med och utan tilläggsskikt för energieffektivisering av äldre hus.
  • Byggnadsdetaljers påverkan på lufttäthet.
  • Fukt i massivträkonstruktioner utan ångspärr

Relaterade examensarbeten:

Kontakt:

Helena Lidelöw

Lidelöw, Helena - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 070-3340766
Rum: F946 - Luleå»
Sofia Lidelöw

Lidelöw, Sofia - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492839