Hoppa till innehållet
Johan_Kiruna
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Innovationsplattform Kiruna fas 2

Publicerad: 12 februari 2020

I den accelererande omställning av städer och samhällen som är nödvändig i hela världen så har Kiruna möjlighet att vara i framkant genom den av gruvan skapade stadsomvandlingen. Processen tvingar Kiruna kommun att forcera planeringen och byggandet av en hållbar och klimatneutral stad 25 mil norr om polcirkeln i ett arktiskt klimat.

För att klara utmaningen som stadsomvandlingen ställer samhället inför, krävs utveckling av teknik men kanske främst former för en innovations och utvecklingsdriven organisation och modeller som stöd i beslutsfattande. Frågor som ställs på sin spets för Kiruna just nu kommer att prägla stadsplanering på ett globalt plan framöver. Projektet syftar till att stödja Kiruna kommun i detta arbete genom att utveckla nya arbetssätt som brygger över traditionella förvaltningsgränser.

Etablerandet av en innovationskultur och nya forum för utveckling och innovation med fokus på systemöverbryggande processer behöver kompletteras med arbetsmetoder för att skapa så bra beslutsunderlag som möjligt. Innovationsplattform Kiruna kommer därför i denna fas att kraftfullt fokusera på den koncerngenomskärande organisationen. En icke organisationsbunden grupp som blir till en distribuerad organisation sätts ihop med uppdrag att vara bärare av innovationskultur där många av möjligheterna ligger i gränslandet mellan verksamheterna. Gruppen skall innehålla representanter från de olika förvaltningarna, bolagen och funktionerna i kommunkoncernen för att skapa en stark förankring. Luleå tekniska universitet går tillsammans med RISE in som projektparter och kommer i samverkan med Kiruna under en 3 års period stötta en förändring och utveckling av innovationssystemet och kulturen i kommunkoncernen.

För mer info:

Johan Larsson

Johan Larsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492263
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Mats Westerberg

Mats Westerberg, Professor

Telefon: 0920-491808
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle