Hoppa till innehållet

Kunders mottaglighet för entreprenörers innovationer

Publicerad: 10 juni 2013

Detta SBUF-finansierade projekt prövar tillämplighet av tidigare forskningsresultat inom området innovation och affärsutveckling. Projektägare är NCC och från Träbyggnad deltar Susanne Engström.

För samverkan mellan akademi och industri är två verktyg vanliga; industridoktorander och adjungeringar där disputerade personer anställda på företag till del av sin tid bedriver forskning. Detta projekt prövar ytterligare ett verktyg, ”omvänd adjungering”, där en disputerad person anställd inom akademin (i detta fall Susanne Engström) tillbringar del av sin tid inom ett företag (i detta fall NCC Construction Sverige AB). Syftet är att omsätta forskning direkt i företagets processer och affärsutveckling.

Målen med projektet är bland andra att testa kopplingen mellan byggföretagets och beställarens affärsstrategi och olika produktionsstrategier i ett industriellt byggande samt att pröva kunders (beställare, fastighetsägare) möjligheter att ta emot olika typer av produktplattformar (exempelvis industriellt byggande, energieffektivt byggande, grönt byggande). Projektet avser också utvärdera värde och nytta av ”omvänd adjungering” som verktyg för samverkan.

Projektet genomförs under hösten 2012-våren 2013 och den omvända adjungeringen omfattar motsvarande 20 % av en heltid under sex månader.

Kontakt:

Susanne Engström

Engström, Susanne - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491921
Rum: F963 - Luleå»