Hoppa till innehållet
Logga Interreg IVA Nord

Ökad energieffektivitet i byggnader

Publicerad: 30 maj 2013

Increasing Energy Efficiency in Buildings (IEEB) stöds av EU Interreg IVA Nord och syftar till att skapa ett nordiskt nätverk för att hitta nya sätt att planera och bygga energieffektiva byggnader.

Byggnader står för ca 35% av energianvändningen i Sverige. Idag finns metoder för att beräkna energianvändning och för att utforma byggnadens klimatskal såväl som installationssystemen där dagens utveckling leder mer och mer mot energieffektiva byggnader. IEEB är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet, Oulu University of Applied Science, Norut Narvik samt industripartners och kommuner med målet att öka kunskapen och utveckla nya sätt att åstadkomma energieffektiva byggnader i kallt klimat. 

Luleå tekniska universitets bidrag till IEEB-projektet handlar om att göra energimätningar av befintliga byggnader och koppla det mot byggnadens fysiska egenskaper. Forskningen ska leda till förbättrade metoder för att via mätning analysera energiprestandan hos byggnadens klimatskal oberoende av installationer och brukarens  energianvändning. Metoden ska kunna användas av  byggnadsentreprenören för att opartiskt verifiera kvaliteten på det levererade klimatskalet.

Publikationer:

Kontakt:

Helena Lidelöw

Lidelöw, Helena - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 070-3340766
Rum: F946 - Luleå»