Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Standardisering inom bostadsbyggande

Publicerad: 25 april 2013

Projektet undersöker hur olika aktörer inom plan- och byggprocessens standardisering inverkar på värdeskapande inom svenskt bostadsbyggande. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas.

I bostadsbristens spår har intresset från flera typer av aktörer för standardiserade lösningar för bostadsbyggande ökat de senaste åren. Förhoppningen är att standardiserade lösningar ska resultera i lägre byggkostnader och ett högre tempo i bostadsbyggandet, men de moderna standardiserade byggföretagen kämpar med att hitta en balans mellan effektiv produktion och att kunna tillgodose varierade krav från byggherrar och myndigheter. Men vad innebär egentligen begreppet standardisering?

Inom byggforskningen betraktas standardisering som ett verktyg för att lösa ingenjörsproblem och minska transaktionskostnader. Standardisering betraktas som en angelägenhet enbart för byggföretag; ett sätt att effektivisera produktionen och att erbjuda kostnadseffektiva lösningar. Inom organisationsforskningen betraktas standardisering istället som en process för koordination, reglering och sociala förhandlingar. Från det här perspektivet är standardisering en angelägenhet inte bara för byggföretag utan för samtliga aktörer i plan- och byggprocessen.

Det här projektet syftar till att undersöka hur standardiseringsprocesser inom svenskt bostadsbyggande går till; hur standarder skapas, revideras och sprids och vilka aktörer som är inblandade.

Publikationer:

Kontakt:

Lars Stehn

Stehn, Lars - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491976
Rum: F955 - Luleå»