Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare?

Publicerad: 5 april 2016

I detta forskningsprojekt utforskar vi förutsättningar för införande av energirelaterade teknik-/metodinnovationer i fastighetsbestånd. Projektet stöds av Energimyndigheten genom programmet E2B2.

Nya tekniska lösningar och metoder för energieffektivisering av fastigheter utvecklas i god takt men har generellt svårt att nå genomslag i byggprocessen med sina många och disparata aktörer. Detta är en bidragande orsak till att det svenska fastighetsbeståndets energiprestanda utvecklas för långsamt för att Sveriges miljö- och klimatmål ska kunna nås inom utsatt tid.

Medan befintlig kunskapsbas värderar och föreslår energieffektiviseringsåtgärder fokuserar vi i detta projekt på fastighetsbolags bedömningar och beslut i skarpt läge. Genom att organisera en samverkansarena prövas en metodik för byggprocessaktörer att dela och utveckla kunskap. Beslutssituationer i fastighetsbolag analyseras och utvärderas från olika perspektiv i en dialogprocess med ledande företrädare för fastighetsbolag, VVS-/byggleverantörer, energibolag samt andra intressenter och experter. Genom dialogprocessens serie av workshopar och uppföljande intervjuer utvärderas även metodikens lärandepotential ur deltagarnas perspektiv.

Målet är att bidra till en ökad förståelse för vad som styr beslut om energieffektiviseringsåtgärder i hela bestånd: Vilka prioriteringar och avvägningar gör fastighetsägare vid utvecklingsbeslut och vilka förutsättningar och intressentperspektiv påverkar dessa?

Läs mer:

Kontakt:

Sofia Lidelöw

Lidelöw, Sofia - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492839
Susanne Engström

Engström, Susanne - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491921
Rum: F963 - Luleå»