amandaJohansson_exjobb
Amanda Johansson (Civilingenjör Väg och Vatten) presenterade och försvarade sitt examensarbete ”Konceptuell logistikmodell för planering i anläggningsbranschen”. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Anläggningsbranschen behöver logistikmodeller

Publicerad: 6 mars 2020

Det saknas övergripande modeller för logistik inom anläggning menar Amanda Johansson i sitt examensarbete. I anläggningsprojekt är det ofta problem med stora projektytor och svåråtkomlig terräng men det kan även vara problem med trånga utrymmen runt projektet. Dessutom innebär projekt i anläggningsbranschen ofta omfattande hantering av massor. Allt detta ger logistiska utmaningar, men företag i anläggningsbranschen ser kanske inte alltid behovet av logistik. Det kanske saknas helt enkelt modeller inom planering som kan lösa just deras logistiska problem.

För att kunna effektivisera anläggningsbranschen krävs nya tankesätt. I studien framgår det att fallföretaget finns det ingen tydlig logistiskmodell som efterföljs och man har svårt att se fördelarna med att använda logistik. Studien visar också att lite forskning har gjorts inom området och därför har målet med studien varit att ta fram en konceptuell logistiskmodell som kan tillämpas för att effektivisera produktionen.

- Forskningsläget inom anläggningsbranschen är otydligt. Samhället kommer att ställa större krav på effektivisering av transporter medan fokus idag på arbetsplatsen är på hantering av massor. Även om den hanteringen är viktig behövs det en helhetsbild av supply chain management inom anläggning. Därför är detta examensarbete intressant och bidrar till utveckling, menar handledaren Jarkko Erikshammar, Tekn. Dr på avdelningen för industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet.

Den framtagna konceptuella logistiskmodellen för anläggningsprojekt består av sjutton komponenter som innehåller aktiviteter/verktyg och förutsättningar som krävs för en effektiv logistikhantering. Företag kan med hjälp av denna modell utvärdera vilka logistiska aktiviteter som bör genomföras i ett anläggningsprojekt samt se vilka förutsättningar som krävs. I fallföretaget genomförs inte alla dessa aktiviteter och det är vissa viktiga förutsättningar som fattas. Fallföretaget rekommenderas att upprätta en utbildning om logistik, skapa en tydligare logistikorganisation och ta fram standardiserade processer för logistik.

För mer info:

Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar, Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser