Avdelningen för Industriellt och hållbart byggande presenterade forskning i Banff

Publicerad: 4 juni 2019

Under vecka 21 var representanter från forskningsämnet Byggproduktion och teknik i Kanada för att presentera forskning kopplad till industriellt byggande.

Evenemanget var ett samarrangemang mellan tre konferenser, ICCREM (International Conference on Construction and Real Estate Management), MOC Summit (Modular and Offsite Construction) och ISARC (International Symposium on Automation and Robotics in Construction) som anordnades på det anrika Banff Springs Hotel i Alberta, Kanada. Det övergripande temat för multikonferensen var industri 4.0 för motståndskraftig urbanisering. Under konferensen gav Thomas Olofsson en keynote-föreläsning om kopplingen (eller avsaknaden därav) mellan BIM och industriellt husbyggande, Gustav Jansson presenterade resultat från en kartläggning om olika fördefinitionsgrader hos svenska industriella trähusbyggare och Henrik Eriksson gav två presentationer, en om flexibilitet i bostadsplattformar samt en om digital informationshantering mellan projektering och produktion hos en industriell trähusbyggare.

Under evenemanget tilldelades Gustav Jansson och hans medförfattare ett pris för bästa artikel till konferensen ICCREM med bidraget Breakdown Structure in the Digitalization of Design Work for Industrialized House-Building: A Case Study of Systems Building Using Predefinition Levels of Product Platforms

Thomas Olofsson

Olofsson, Thomas -

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493662
Rum: F946 - Luleå»