Hoppa till innehållet
Mattias Hofacker
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Beslutsmodell för omvänd logistik inom industriellt byggande

Publicerad: 2 september 2019

Mattias Sjöblad Hofacker har i sitt avslutande arbete för en civilingenjörsexamen gjort en fallstudie av väderskydd för volymer inom flerfamiljshusbyggande.

Väderskydd är en viktig process vid industriell tillverkning av lägenhetsvolymer för industriella byggare. Arbetet undersöker nuvarande väderskyddslösning samt analyserar alternativa metoder för hur lägenhetsvolymer ska skyddas, från lagring vid byggarbetsplats och fabrik till transport mot byggarbetsplats.

För att lyfta fram viktiga kriterier vid beslut om väderskydd utvecklades en beslutsmodell med hjälp av teorier från området omvänd logistik, där främst drivkrafter till implementering av omvänd logistik analyserades. De teoretiska kriterierna analyserades sedan utifrån intervjuer, processkartläggning samt iakttagelser för att se över hur väl anpassade dessa var mot verkligheten.
- Fokus har varit att ta fram kriterier som berör ekonomiska samt miljömässiga aspekter genom dialog med företaget och deras önskemål, säger Mattias Sjöblad Hofacker, som läst civilingenjörsprogrammet i Väg- och Vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet.

Beslutsmodellen användes sedan för att ta fram en rekommendation till företaget. Resultatet av arbetet visade på att modellen gick att använda där en rad olika potentiella förbättringsområden presenteras i rapporten, exempelvis djupare analys av flertalet av kriterierna.
- Jag tycker arbetet har varit mycket roligt samt givande att få arbeta med ett verklighetsbaserat problem, där mina utvecklade kunskaper från studietiden har fått sättas på prov, avslutar Mattias.

Examensarbetet har utförts inom ramen för VallaCoach

För mer info:

Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar, Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar