Mathilda_Norell

I media: Påbyggnad i trä – mest hållbara för förtätning i stadsmiljö

Publicerad: 4 oktober 2019

– För att påbyggnader i trä ska få genomslag behöver ny kunskap genereras och befintlig kunskap spridas. Med Timber on Top sammanför vi aktörer i olika delar av värdekedjan för att tillsammans driva utvecklingen framåt, säger Mathilda Norell, doktorand vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för arkitekturdelen i projektet.

Mathilda Norell

Mathilda Norell, Doktorand

Telefon: 0920-493232
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar