Samverkansavtal med BoKlok - LTU 2018
Lars Stehn, Professor LTU, Jonas Spangenberg, VD BoKlok, Thomas Olofsson professor LTU, Jerker Lessing, FoU direktör BoKlok, Gustav Jansson och Jarkko Erikshammar, lektorer LTU Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

I media: Studenter gillar BoKlok och BoKlok gillar studenter

Publicerad: 4 mars 2019

En student från Luleå tekniska universitet ska utvärdera hur BoKlok bäst ska väderskydda färdiga husmoduler ur ett kostnads-, miljö- och arbetsmiljöperspektiv.

Kontakt

Lars Stehn

Stehn, Lars - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491976
Rum: F955 - Luleå»

Taggar