VALLA Coach är ett FoU projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment
VALLA Coach är en fysisk vallabod uppställd på byggarbetsplatsen och bygger på de tre hörnstenarna: Mätning och analyser, Coachning och Lärande och metodutveckling. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

I media: Uppkoppling minskar stressen på bygget

Publicerad: 20 mars 2018

Kajsa Simu, forskare vid Luleå tekniska universitet berättade om testbäddsprojektet Valla Coach, som syftar till coachning och lärande, mätning och uppföljning. med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Kajsa Simu

Simu, Kajsa - Adjungerad universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F946 - Luleå»

Taggar