Ida minskar svajet i höga trähus
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ida minskar svajet i höga trähus

Publicerad: 20 augusti 2019

Det byggs fler och högre trähus i Sverige än på mycket länge. Med högre hus, och på grund av träets låga vikt, kan dynamiska svängningar och accelerationsnivåer skapa problem. Det svajar helt enkelt. Rejält ibland om det blåser hårt. Forskaren Ida Edskär vid Luleå tekniska universitet har lösningen på problemet.

– Historiskt har vi byggt många trähus, men aldrig så höga som nu. Att det svajar i toppen kan bli en utmaning. I min avhandling har jag tagit fram lite konkreta tips och råd, guidelines, för arkitekter och konstruktörer, med hur man kan hantera problematiken, säger Ida Edskär, som nyligen disputerat i ämnet träbyggnad vid Luleå tekniska universitet.

I Sverige så byggs nu bostadshus i trä med omkring 6-8 våningar, många så höga som upp till 35 meter. I Norge har nyligen världens högsta trähus byggts, Mjøstårnet, som blev 81 meter högt. Den byggnaden innehåller bostäder, hotell och kontor. Ida Edskär medverkade i förstudien för detta prestigeprojekt.

– Det finns tre olika byggsystem för konstruktion av trähus. I min forskning har jag fokuserat på två av dessa, KL-träsystem och pelarbalksystem, och generellt för bägge kan man säga att tyngd i toppen av byggnaden minskar svajet, säger Ida.

Svajande byggnader ger en subjektiv upplevelse för olika individer. Vissa blir sjösjuka och andra märker inget alls.

– Det jag verkligen vill lyfta fram är vikten av samarbete mellan arkitekt och konstruktör i utformandet av höga trähus. Som ett exempel på en lösning av detta problem skulle man kunna lägga en badbasäng eller något annat som ger tungd i byggnades topp, avslutar Ida Edskär, nybliven teknisk doktor.

I media:

Ida Edskär

Edskär, Ida - Forskare

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491769
Rum: F967 - Luleå»