Hoppa till innehållet
Anlaggning_johanlarsson
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Luleåforskare lyfter i ny internationell rapport fram effekter av samverkan

Publicerad: 12 juni 2020

I en rapport som nyligen tagits fram för OECD och International Transport Forum belyser forskare från bland annat Luleå tekniska universitet de positiva effekterna som kan uppnås genom samverkansinriktad upphandling inom infrastrukturprojekt.

Rapporten bygger på sammanställd forskning från Sverige och Nedeländerna och visar att samverkan har potential att bidra till både innovation och ökad effektivitet men att det är utmanande och kräver stora insatser från flera aktörer i leveranskedjan.

– Det är väldigt givande att få samarbeta över landsgränserna och bidra med kunskap till en organisation som arbetar internationellt med utveckling av ett bättre samhälle, säger Johan Larsson forskare vid Luleå tekniska universitet.

Rapporten visar att bredd aktörsssamverkan i infrastrukturprojekt är en förutsättning för att uppnå goda effekter men att detta bland annat behöver kompletteras med samlokalisering av aktörerna i gemensamt projektkontor. Något som frekvent används i Nederländerna och har visat sig bidra till ökad effektivitet är att involvera privat finansiering. Ett upplägg med privat finansiering har visat sig uppmuntrar användandet av mer robusta material och tekniska lösningar vilket ökar fokus på kvalitet såväl som avkastning och sätter press på aktörerna att hålla budget och tid. Rapporten fyller fram att en stor utmaning med att införa hög grad av samverkan är att det kostar pengar och att beställaren därför behöver sätta detta i relation till storlek och komlexitet på projektet, desto mer utmanande desto mer visar sig samverkan behövas.

– Rapporten lyfter både positiva och negativa sidor av samverkan och kan funkera som en guide för offentliga beställare vid upphandling och genomförande av samverkaninriktade infrastrukturprojekt, fortsätter Johan.

Resultaten som presenteras i rapporten betonar också att implementering av samverkansinriktade upphandlingsstrategier innebär organisatorisk förändring och lärande för alla aktörer. Denna förändring kräver investeringar i rutiner och resurser för samarbete och organisatoriskt lärande, på både projekt- och organisationsnivå. Följaktligen måste offentliga beställare förbättra sina kunskaper om hur dessa upphandlingstrategier kan utformas och implementeras för att få ut önskade effekter i termer av öka effektivitet och innovation.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig om du följer länken nedan.

För mer info:

Johan Larsson

Johan Larsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492263
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Per-Erik Eriksson

Per-Erik Eriksson, Professor

Telefon: 0920-493058
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser