Hoppa till innehållet

Multifunktionella datacenter

Publicerad: 20 april 2018

Två forskare från Luleå tekniska universitet, Marcus Sandberg och Agatino Rizzo, kommer att undersöka möjligheten för att utveckla attraktiva och hållbara datacenter. Energikrävande datacenter blir allt vanligare och deras inverkan på lokalsamhället måste få en hållbar utveckling.

Tanken är att titta på lösningar som har flera funktioner: förutom att fungera som datacenter också fungera som källa för förnyelsebar energi och även använda spillvärmen för att odla mat eller värma upp en idrottshall till exempel. Eftersom lågvärdig spillvärme är svår att transportera är det lämpligt att använda den i anslutning till datacentret. En annan utmaning är att göra byggproduktionsprocessen effektivare och därmed mindre kostsam.

– Genom att skapa virtuella modeller kan nuvarande och nya datacenter attraktivitet, produktionskostnader, livscykelenergi och andra aspekter utvärderas innan datacentret är byggt, säger Marcus Sandberg från avdelningen för Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet.

Behovet av fler datacenter växer i takt med att samhället digitaliseras. Därmed kommer datacenterbyggnader bli en naturligare del av samhället. Stora serverhallar är ofta mycket energikrävande och här är det viktigt att ta ett helhetsgrepp för att hitta hållbara lösningar som är attraktiva för samhället. Industribyggnader som datacenter med stora volymer och ytor kan vara lämpliga platser för att generera och lagra förnybar energi för att minska energikostnader men också bidra till det lokala energibehovet.

– En viktig del i projektet är att undersöka och balansera datacenterbranschens behov med samhällets behov för att datacenteroperatörerna ska kunna ha en fungerande verksamhet och samtidigt uppfattas som en attraktiv och hållbar del av samhället säger Agatino Rizzo, forskare inom arkitektur vid Luleå tekniska universitet.

Att placera datacenter i norra Sverige har blivit alltmer populärt sedan Facebook startade trenden 2011. Det är kylan, grön och säker energi, bra IT-infrastruktur och närheten till universitetet som gör liknande etableringar attraktiva.

Projektet Multifunctional Datacenter Districts for Attractive Cities finansieras av Energimyndigheten och samarbetsföretag och drivs inom ramen för det nationella forskningscentrumet Cloudberry Datacenters, se faktaruta och länk nedan.

I media

Marcus Sandberg

Sandberg, Marcus - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493072
Cristina Ramos Caceres

Ramos Caceres, Cristina - Doktorand

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493024

Taggar