Hoppa till innehållet
Gen_design
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny kunskap om generativ design och dess möjligheter

Publicerad: 4 december 2020

I en artikel som nyligen publicerades i tidskriften Buildings undersöker forskare från Luleå tekniska universitet möjligheten att använda datorers beräkningskraft med generativ design för att utforska lösningar för bostadskvarter.

Behovet av att väga flera samtida krav och behov i utformningen av bostäder och kvarter har bidragit till ett växande intresse av att studera hur vi ytterligare kan utnyttja datorer och deras beräkningskraft som stöd för att hitta möjliga lösningar. En av de metoder som lyfts fram för detta är generativ design, en metod som grundar sig i att låta datorer ta fram ett stort antal möjliga lösningar. Trots generativ designs framfart de senaste åren är området fortfarande i sina tidiga skeden och mer kunskap behövs kring dess ingående delar och möjliga tillämpningar.

För att arbeta mot detta behov presenterar artikeln ett ramverk som utvecklades med grund i generativ design, där ett samspel sker mellan användaren och dom underliggande algoritmerna för att utforska möjliga lösningar. En tillämpning av detta ramverk illustrerades sedan i en studie av ett bostadskvarter i nya Kiruna stadskärna, en del av Kirunas stadsomvandling. Studiens resultat visar på styrkan i generativ design, och hur man kan ta fram ett stort antal lösningar som sedan kan utforskas gällande både utformning och mätvärden. Resultaten belyser även hur viktigt det är att ha väl genomtänkta och definierade problem för att uppnå de mål som eftersträvas vid användandet av generativ design.

–Generativ design är en metod som verkligen är på framfart och vår studie belyser ytterligare de möjligheterna som finns i att utnyttja datorers beräkningskraft säger Jani Mukkavaara, doktorand vid Luleå tekniska universitet. Trots detta, fortsätter Jani, är kunskapen ännu begränsad och vi behöver skapa en bättre förståelse för när och hur vi kan tillämpa generativ design för att bäst kunna utnyttja dess goda potential.

I ett nyligen publicerat avsnitt av podcasten BIMpodden diskuterar Jani Mukkavaara även ämnet generativ design och om potentialen och utmaningarna vi står inför. Länkar till både artikeln och podden hittar du nedan.

För mer info:

Jani Mukkavaara

Jani Mukkavaara, Doktorand

Telefon: 0920-492414
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Marcus Sandberg

Marcus Sandberg, Biträdande professor

Telefon: 0920-493072
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser