Byggplats_Ikano
En typisk byggarbetsplats. Parken 2 IKANO © Petri Uusitalo Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Säkerhet först på bygget: en platsbedömning @ IKANO, Parken 2

Publicerad: 24 maj 2018

Säkerhet och arbetshälsa är en viktig ingrediens i ett modernt byggföretag. Utan dagliga säkerhetsobservationer på en arbetsplats kan ett företag inte vara en säker plats att arbeta på.

På den svenska arbetsmarknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skade­drabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Arbetsmiljön i byggbranschen skiljer sig från övriga branscher, främst på grund av att arbetsmiljön ofta är tillfällig eftersom miljön på en byggarbetsplats hela tiden förändras. Man arbetar ofta i projekt med flera olika entreprenörer i samma riskmiljö. I en jämförelse gjord av Eurostat (2017), visar på att Sverige ligger långt under genomsnittet när det gäller arbetsplatsolyckor jämfört med andra EU-länder. Detta visar på att man prioriterar arbetsmiljön högt på Svenska byggplatser.

Men hur ser det då ut på bygget?

– Inom ramen för Valla Coach projektet har jag haft möjligheten att jobba med IKANO bostad där man har tagit stora steg framåt kring arbetsmiljöfrågor, säger Petri Uusitalo, Doktorand vid Avdelningen för industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet. 

– Själv har jag haft nöjet jobbat med arbetsmiljö frågor i processindustrin och där är dom jämfört med bygg, minst 10 år före, så det var en positiv överraskning när jag såg att dom på IKANO verkligen hade satsat på detta. Dom har bland annat tagit fram ett eget observationsblad, som man använder i de dagliga arbetena, säger Petri.

Säkerhetsobservationer är ett enkelt verktyg att använda. Du använder dina sinnen för att observera och skriva ner även den minsta saken som kan vara ett säkerhetsproblem på ett säkerhetsobservationsblad eller på papper. För observationer brukar du använda dina ögon, men ibland kan näsan vara nyckeln till att hitta ett säkerhetsproblem. Så håll alla dina sinnen öppna.

Så nästa gång ni besöker en byggplats. Kom ihåg. Säkerheten först! 

IKANO_observationer

För mer information:

Petri Uusitalo

Petri Uusitalo, Doktorand

Telefon: 0920-491293
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar