Hoppa till innehållet
Journal_sustainability
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Specialutgåva kring hållbar upphandling inom samhällsbyggande

Publicerad: 9 november 2020

Forskare vid avdelningen för industriellt och hållbart byggande kommer att ansvara för en specialutgåva kring hållbar upphandling anordnad av tidskriften Sustainability.

Johan Larsson kommer att ta fungera som chefredaktör för specialutgåvan, och tillsammans med Per Erik Eriksson och Anna Kadefors som gästredaktörer, vill de bidra till ökad kunskap inom ämnet och exempelvis lyfta fram hur olika beställare arbetar med upphandling för att nå en hållbar utveckling inom samhällsbyggande. Tidskriften är en så kallad open access journal vilket betyder att de artiklar som accepteras kommer att vara tillgängliga för alla.

–Upphandling är på grund av samhällsbyggnadssektorns projekt-baserade uppbyggnad ett viktigt verktyg för att åstadkomma en hållbar och långsiktig utveckling, säger Johan Larsson universitetslektor vid avdelningen industriellt och hållbart byggande.

Specialutgåvan kommer att vara öppen för bidrag fram till slutet på maj 2021 och accepterade artiklar kommer att publiceras kontinuerligt på tidskriftens hemsida. Förhoppningen är att utgåvan kommer att innehålla forskning som diskuterar olika aspekter av hållbara upphandlings- och affärsstrategier men även belysa vilka nya beställarkompetenser som krävs hos sektorns aktörer.

–Samhällsbyggande har stora påvisade effekter på klimatet och kommer vara viktig att utveckla för att klara både nationella och internationella klimatkrav. Hållbar upphandling är därför ett ämne som under det senaste decenniet har öka i intresse och som forskare är jag stolt över att anordna en specialutgåva som kan bidra till ökad kunskap inom detta viktiga ämne, fortsätter Johan Larsson

Mer information kring denna specialutgåva hittar du på tidskriftens hemsida.

För mer info

Johan Larsson

Johan Larsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492263
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Per-Erik Eriksson

Per-Erik Eriksson, Professor

Telefon: 0920-493058
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser