Hoppa till innehållet
Erik och Axel
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Student i fokus: Eric Björk och Axel Zachrisson

Publicerad: 23 oktober 2021

Möt Eric Björk och Axel Zachrisson som just nu läser sin sista termin på Civilingenjörsprogrammet Väg och Vatten med inriktning mot Byggande.

Det var genom Erics deltagande i traineeprogrammet Skanska 21 och Axels praktik på PEAB som ett gemensamt intresse växte fram för hur byggbranschen arbetar med kvalitet. Avvikelser i olika omfattning är idag vanligt förekommande under produktionstiden i ett byggprojekt. Trots att byggbranschen besitter en massa erfarenheter, upprepas vanligt förekommande fel i flertalet projekt. En idé är att undersöka vad som ligger till grund för att avvikelser uppstår samt om de kan förebyggas och undvikas i ett tidigare skede. För tillfället skriver Eric och Axel sitt examensarbete i samarbete med Skanska Sverige AB. Syftet med examensarbetet är att undersöka om det är möjligt att genom en mer cirkulär och digital process för kvalitetskontroll förstå orsaker till avvikelser i byggproduktion. Vidare ska studien vara ett underlag för hur Skanska kan arbeta med erfarenhetsåterföring på ett mer strukturerat sätt. Intervjuer, observationer samt en litteraturstudie ligger till grunden för att nå målet med examensarbetet. Där målet är att undersöka om den cirkulära processen för kvalitetskontroll kan minska tid, kostnader samt reducera avvikelser i framtida projekt.