michaelaexjobb
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utvärdering av byggprojekts tillämpning av Lean Construction i produktionen: en mognadsmodell

Publicerad: 8 oktober 2019

Examensarbete av Michaela Eriksson inom utbildningen för Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad på Luleå tekniska universitet

Tillverkningsindustrin har nått goda resultat genom tillämpning av Lean Production. Lean handlar i huvudsak om att minimera slöseri och maximera värde. Slöseri finns i olika former och en definition utifrån Lean är de åtta slöserierna: överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelse, omarbete och outnyttjad kreativitet. Målet med examensarbetet var att utveckla en mognadsmodell som utvärderar byggarbetsplatsers tillämpning av Lean Construction med utgångspunkt i de åtta slöserierna, som ska kunna användas som en mall för förbättringsåtgärder.

Studien, som framförallt antagit en kvalitativ forskningsstrategi, är en utforskande studie som har svarat på hur byggarbetsplatser kan utvärderas utifrån Lean med de åtta slöserierna som grund. Forskningsansatsen är deduktiv i och med att mognadsmodellen utvecklats utifrån befintlig teori, för att användas och testas i verkliga situationer.

Arbetet har av examinator Kajsa Simu och handledare Brian Wernicke nominerats till Årets Lean-byggarstudent Lean Forum Bygg. 
Roligt att ni tycker arbetet har så pass hög kvalité att det har en chans för årets examensarbete inom Lean. Vilken ära! säger Michaela. 

För mer info:

Brian Wernicke

Brian Wernicke, Doktorand

Telefon: 0920-493516
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kajsa Simu

Kajsa Simu, Adjungerad universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser