Hoppa till innehållet
Utbildning_BPoT
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Grundutbildning på Industriellt och hållbart byggande

Industriellt och hållbart byggande undervisar på programmen civilingenjör Arkitektur och Väg- och Vatten samt gör inhopp för högskoleexamen Samhällsbyggnad och Bygg och anläggning samt civilingenjör Hållbar Energiteknik. Vår undervisning bygger på en integration mellan yrkesliv och teori.

Industriellt och hållbart byggande medverkar i grundutbildningsämnena kring husbyggnad, byggteknik, byggnadsfysik, bygg och anläggsproduktion, projektering, CAD, BIM, byggprojektledning och – styrning, bygglogistik, industriellt byggande samt hållbart och miljöeffektiv byggande. Vi länkar samman våra kurser så att progression skapas i tre stycken huvudområden, Ledning och styrning av byggprojekt, Husbyggnadsteknik och hållbarhet samt Virtual Design and Construction. Vi ansvarar för 17 stycken kurser och handleder varje år ca: 40 examensarbeten. Vår undervisning ligger inom inriktningen Husbyggnad på Arkitektur samt att vi är ansvarar för samtliga kurser inom inriktningen Byggande på Väg- och Vatten.

Kunskapsområden som vi behärskar är byggnaden som system med värme-, fukt- och energifrågor, utformning av hus enligt Boverkets Byggregler, projektering med CAD för 3D-modellering och ritningsgenerering samt produktframtagning, byggprocesser och affärskoncept inom industriellt byggande, projektledning och styrning inom bygg samt logistik.

Mer information: