Kajsa_Lars_Jarkko
Kajsa Simu, Lars Stehn och Jarkko Erikshammar Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

VALLA Coach train-the-trainer

Publicerad: 17 december 2018

VALLA Coach, som mäter, analyserar och coachar byggplatser till effektivare produktionsmetoder, går in i en ny fas. Formas har beviljat 1,5 MSEK för att utforska metoder för kunskapsöverföring.

VALLA Coach, steg 3, är direkt kopplat till resultaten i VALLA Coach, Steg 1 (Formas 2016–01676) och VALLA Coach-realisering Steg 2 (Formas 2016–01990). Det övergripande syftet med VALLA coach är att etablera en mobil ”vallabod”, förankrad till vetenskapliga noder. Vallaboden som på byggarbetsplatsen mäter, analyserar och coachar företag och byggprojekt till effektiva produktionsmetoder som ökar produktiviteten och säkerheten samt sänker miljöpåverkan.

I steg 3 ligger fokus på att komma igång med träningen – att verkställa träningsprogrammet så att VALLA Coach kan få mätbara effekter i byggandet.  Bo Klok, Ikano Bostad, NCC och Veidekke samverkar med LTU, Linköpings Universitet och Chalmers inom ramen för Smart Built Environment testbäddsprojekt för att utveckla företagens egen inneboende förmåga att förbättra industrins konkurrenskraft.

Jerker Lessing, FoU-chef på Boklok: “…Vi har lärt oss att vi har mer att vinna på öppenhet och samarbete inom vissa frågor än att fortsätta med det klassiska ”kan-själv-beteendet”. Genom att tipsa och inspirera varandra så har vi tagit intressanta steg mot att utveckla vår gemensamma industri.

Arenan för förbättring ska vila på en faktabaserad och lärande grund med ett coachande förhållningssätt för genomförande, där coacher från projektpartners ska utbildas i VALLA metoden, för att i sin tur coacha industrin. Inom Toyota kallas detta farfarsmetoden eller ”train-the-trainer”. Parallellt studerar akademin processen för att vidareutveckla teori kopplat till standardisering, digitalisering och lärande.

– Här kopplar vi universitetens tredje uppgift med företagens behov av utveckling på ett väldigt innovativt sätt, säger Kajsa Simu som är adjungerad universitetslektor i Byggproduktion och projektledare för VALLA Coach.

För mer information:

Kajsa Simu

Kajsa Simu, Adjungerad universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lars Stehn

Lars Stehn, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491976
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser