Hoppa till innehållet

Anställda - Byggproduktion och teknik

Ämnesföreträdare

Lars Stehn

Stehn, Lars - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491976

Professor

Per-Erik Eriksson

Eriksson, Per-Erik - Professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493058
Thomas Olofsson

Olofsson, Thomas - Professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493662

Adjungerad professor

Erika Hedgren

Hedgren, Erika - Adjungerad professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Olle Samuelson

Samuelson, Olle - Adjungerad professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Biträdande professor

Gustav Jansson

Jansson, Gustav - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491835
Marcus Sandberg

Sandberg, Marcus - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493072

Universitetslektor

Susanne Engström

Engström, Susanne - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491921
Jarkko Erikshammar

Erikshammar, Jarkko - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491860
Johan Larsson

Larsson, Johan - Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492263
Sofia Lidelöw

Lidelöw, Sofia - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492839

Universitetslektor, adjungerad

Kajsa Simu

Simu, Kajsa - Adjungerad universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Post doktor

Hedborg, Susanna - Postdoktor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Doktorand

Bhattacharjee, Shimantika - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493683
Henrik Eriksson

Eriksson, Henrik - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491205
Raafat Hussamadin

Hussamadin, Raafat - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Alexander Jimenez

Jimenez, Alexander - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493983
Emilia Nilsson Vestola

Nilsson Vestola, Emilia - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491050
Mathilda Norell

Norell, Mathilda - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493232
Liza Sällström Eriksson

Sällström Eriksson, Liza - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492583
Carolina Weinz

Weinz, Carolina - Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492929

Forskningsing 1:e

Petter Lundqvist

Lundqvist, Petter - Forskningsing 1:e

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493961

Parida, Gabriela - Forskningsing 1:e

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Övrig personal

Klara Granheimer

Granheimer, Klara - Industridoktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Gull, Anna-Lena - Industridoktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Anna-Therese Järvenpää

Järvenpää, Anna-Therese - Handläggare

Organisation: Byggproduktion och teknik, Utbildnings- och forskningsplanering, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492896
Abbas Tafti

Tafti, Abbas - Industridoktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser