Hoppa till innehållet

Cyberfysiska system

Vårt fokus är på fullt integrerade mjukvaru- och applikationsarkitekturer med implementeringar av i hög grad distribuerade inbyggda system. Systemen interagerar med varandra och sin omgivning för att möjliggöra säkra, målstyrda, autonoma och utvecklingsbara lösningar.

Vår forskning bedrivs framför allt inom två områden: SoS Eclipse Arrowhead och Game changing technology.

SoS Eclipse Arrowhead berör flera olika områden, till exempel Architecture, Workflow, Code generation, Security, Plant Description, ContractProxy, Radom number generation, Libraries och Translation.

Inom Game Changing technology arbetar vi med additive manufacturing of electronics.