Hoppa till innehållet
Cybersäkerhet

Cybersäkerhet

Forskningsämnet fokuserar på forskning och utveckling av metoder för att skydda olika typer av system som är uppkopplade till internet. Forskningen inom ämnet sträcker sig från djup forskning på metodnivå, från små sensorer som skickar data över internet, till storskaliga styrsystem för samhällets energiförsörjning.

Forskningen inom ämnet sträcker sig från djup forskning på metodnivå, till exempel algoritmutveckling, till tillämpad forskning i samarbete med andra grupper. Den tillämpade forskningen har vanligtvis målet att förbättra säkerhet för en process, applikation eller program. Ett exempel kan vara att säkerställa integriteten av insamlande av vårdrelaterad data eller energidata från en byggnad. Ett annat exempel kan vara att utföra säkerhetstester av befintliga system. Forskning inom ämnet bedrivs genom en kombination av teoretiska studier, simuleringar och verkliga experiment. Ämnet innehåller en djup teoretisk del och kan vara förhållandevis industrinära i dess tillämpningar.

Cybersäkerhet
Forskningssatsning på cybersäkerhet

I takt med att samhället blir alltmer digitaliserat, ökar också hoten mot de it-system vi bygger upp. För att kunna bidra med ytterligare kompetens och fler lösningar på de här samhällsutmaningarna, satsar Luleå tekniska universitet på mer forskning inom området cybersäkerhet.

Informationssäkerhet, master
Program på avancerad nivå