Hoppa till innehållet
_20170404_141656.JPG
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Inkluderande tillväxt i skogssektorn

Publicerad: 23 augusti 2015

I projektet utvecklades och utbyttes kunskaper och metoder för jämställdhet och mångfald i Norr- och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Kunskaper & verktyg

Info om projektet

Projektet "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan" syftade till att utveckla och utbyta kunskaper och metoder om inkluderande tillväxt i Norrbottens och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Projektet drevs 2015-2017 av Luleå tekniska universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Klabböle konsult, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Skogstekniska klustret, Komatsu Forest, Indexator Rotator Systems, SCA Skog, Länsstyrelsen i Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten. Det finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfinden, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Nyhetsbrev

Aktiviteter

Relaterade projekt

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet (projektledare)

Kristina Johansson, forskare vid Luleå tekniska universitet