Hoppa till innehållet
Jämställdhet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle

Publicerad: 25 mars 2018

Inom forskningsämnet Design studeras insatser för jämställd och inkluderande utveckling i organisationer och samhälle, för teoretisk och praktisk kunskapsutveckling.

Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

Jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle bedrivs ofta med hjälp av olika sorters kunskaps- och metodstöd, t.ex. föreläsningar och rådgivning av experter eller skriftlig facklitteratur och handböcker. Traditionellt sett har stödet varit analogt, i betydelsen att föreläsningar utförts av personer på plats och att litteratur lästs i tryckt format. På senare tid har stödet allt oftare digitaliserats, det vill säga att det utvecklas, sprids och används med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi.

I två forskningsrapporter utforskas digitala verktyg för jämställdhet och inkludering som tillvaratar den digitala teknikens mekanismer, i form av appar eller webbsidor med interaktiva funktioner och kombinerade format.

Mer info finns via denna länk.

Jämställda kommuner i norr

Forskare från Luleå tekniska universitet bidrar med kunskapsstöd till Norrbottens Kommuners utvecklingsarbete ”På väg mot jämställda och attraktiva kommuner” som drivs 2018-2021. Kunskapsstödet syftar till att tillvarata lärdomar från tidigare forskning om könsmönster och jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle.

I utvecklingsarbetet genomförs aktiviteter och insatser som ska konkretisera den europeiska deklarationen för jämställdhet i regionens kommuner. Fokus ligger på att pröva nya arbetssätt och skapa långsiktiga processer för jämställdhetsinsatser, med avstamp i tidigare kunskaper och erfarenheter. Det drivs i samarbete med fem kommuner i Norrbotten - Övertorneå, Kalix, Haparanda, Jokkmokk och Gällivare - och delfinansieras av Region Norrbotten.

Projektets info och resultat finns via denna länk.

Develoop - jämställda företag

Forskare från Luleå tekniska universitet bidrar med kunskapsstöd till projektet "Develoop - jämställdhet och digitalisering för ökad konkurrenskraft" i syfte att öka projektets möjligheter att uppnå hållbara resultat. Genom kunskapsstödet tillvaratas lärdomar från tidigare forskning om jämställdhetsinsatser, social hållbarhet och social innovation i projektets planering, genomförande och uppföljning.

Develoop syftar till att stötta små och medelstora företag i Norrbotten att använda jämställdhet och mångfald som hävstång i sitt innovations- och utvecklingsarbete. Projektet drivs av Region Norrbotten 2019-2022 med delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det genomförs i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten, Luleå tekniska universitet, Älvsbyns kommun, Strukturum i Jokkmokk AB, samt Arvidsjaurs kommun som associerad part.

Projektets info och resultat finns via denna länk.

Inkluderande tillväxt i skogssektorn

Projektet "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan" drevs 2015-2017 i syfte att utveckla och utbyta kunskaper och metoder om inkluderande tillväxt i Norrbottens och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Mer info finns via denna länk.

Mångväxt - jämställda industriföretag

MångVäx är ett projekt för jämställdhet och mångfald i Norrbottens industriella näringsliv. Det drevs 2015-2017 av IUC Norrbotten i samarbete med Luleå tekniska universitet och Plan Sju kommunikation (numera Konsultbuketten).

Mer info finns via denna länk.

Kontakt

Malin Lindberg, professor i genus och teknik

ERUF