Hoppa till innehållet
Genusglasögon

Visuell Design & Genus - normkreativt visuellt språk

Publicerad: 25 februari 2022

Liv-Jenny Sandberg, doktorand i design, bygger sin forskning på utforskandet av det visuella språket och hur det kommunicerar och formar oss i våra dagliga liv. Genom att tillämpa normkritiska metoder, design thinking-processer och konstnärlig forskning vill hon förklara, visa och erbjuda visuella förändringar i fältet för visuell design.

Designspråket är ofta exkluderande på olika sätt och bygger på normer om hur olika kroppar och designade föremål ska se ut, bete sig och framställas för att ha värde i samhället. Liv-Jenny Sandbergs forskning belyser de implicita budskapen i visuell kommunikation med huvudsakligt fokus på hur män inom olika yrken och kulturer framställs på bild. Genom att visa upp och förklara hur maskulinitet framställs visuellt i kontrast till dess verkliga livsförutsättningarna inom ett visst område hoppas Liv-Jenny kunna använda genusvetenskapen till att minska dikotomin mellan olika genus och därmed skapa en mer inkluderande visuell värld. Avhandlingen utforskar också olika uttryck och tekniker samt deras värde inom visuell design. Kan en t.ex. brodera eller handteckna en maskulin reklamkampanj utan att den tappar trovärdighet eller är våra normer så starka att vi bara accepterar manlighet som något hårt, känslofattigt och tekniskt framställt i färgtoner som grått, svart och vitt? 

Avhandlingen kommer att bygga på tre lika stora tårtbitar - genusvetenskap, designforskning och konstnärlig forskning - som utmanar, kompletterar men också förklarar varandra. Genom att öka vår kunskap och förståelse av visuell design och för visuellt språk har vi chansen att skapa en bättre utökad, mer pluralistisk och accepterande bildvärld där olika känslor, kroppar och designade föremål representeras. Den konstnärliga forskningen erbjuder unika möjlighetsutrymmen att visuellt förklara, erbjuda lösningar och visa upp alternativ till det vi i dag är vana vid. Arbetet uppmanar också till mer aktiva tankesätt kring vem som får vara designer och därmed vara med och skriva det visuella språket som påverkar oss varje dag.

Kontakt

Liv-Jenny Sandberg, doktorand i design