Hoppa till innehållet
Gungar
Både tätortsskolor och landsbygdsskolor medverkar i studien. Foto: Unsplash Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Killar mer nöjda med fritidsutbudet i Piteå

Publicerad: 4 maj 2022

Flickor är inte lika nöjda som pojkar med fritidsutbudet i Piteå kommun. Att vara fritidsaktiv tycks också påverka i vilken utsträckning som ungdomarna har prövat på eller regelbundet använder sig av tobak, alkohol och narkotika. Det visar en pågående studie av fritidsaktiviteter bland högstadieungdomar i Piteå kommun, Ung 2.0, som genomförs av forskare vid Luleå tekniska universitet.

Den vanligaste fritidssysselsättningen bland både pojkar och flickor är träning och idrott. Flickor är mer aktiva än pojkar med kulturella och skapande aktiviteter, till exempel teater och musik. De är också oftare medlemmar i någon förening. Medlemmar i föreningar är generellt mer aktiva på sin fritid jämfört med de som inte är det.

– Men svaren visar att det är viktigt att ha lagom mycket fritidsaktiviteter. 30 procent av ungdomarna har sex aktiviteter eller fler och det ökar risken för sömnproblem, stress, huvudvärk och nedstämdhet, säger Mats Jakobsson, universitetslektor i arbetsvetenskap och en av forskarna bakom studien.

Tre högstadieskolor i studien

Studien består av två delar, en kvantitativ och en kvalitativ. Den kvalitativa delen har genomförts i form av samskapande workshoppar med elever i tre högstadieskolor i Piteå kommun med 15-25 elever från varje skola. Både tätortsskolor och landsbygdsskolor medverkar i studien.  Det kvantitativa materialet består av en enkätundersökning från 2018 innehållande 794 enkätsvar från elever i årskurs 7 och 9 i Piteå kommun. Eleverna har svarat på frågor om hur de upplever sin fritid. Analysen har genomförts med beskrivande statistik och multivariata analysmetoder där olika egenskaper, till exempel kön, utländsk bakgrund och skolkontext har kombinerats för att upptäcka samband och mönster bland eleverna och bedöma vilka egenskaper som kan vara av betydelse för hur de uppfattar sin fritid och hur fritiden kan vara av betydelse för hur ungdomar mår.

Forskarna genomför studien i samarbete med kultur-, park- och fritidsförvaltningen i Piteå kommun på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Projektet pågår under hela 2022 och syftet är att jämföra fritidsutbudet för olika grupper av ungdomar samt i förlängningen bättre anpassa det till målgruppens behov. Ett viktigt fokus i uppdraget är mångfald och inkludering – ett Piteå för alla, oavsett kön, etnicitet eller var i kommunen man bor. Efter projektets avslut förväntas rekommendationer för fortsatt utveckling lämnas.

Design som strategiskt verktyg

Det kvalitativa arbetet genomförs i form av designmetodiken now-wow-how, en framtidsmetod som syftar till att utveckla nya idéer eller lösningar till sociala problem. Metodiken är specifikt användbar för deltagare som inte har erfarenhet av kreativt utvecklingsinriktat framtidsutforskande, såsom exempelvis unga och ungdomar. Design används i projektet som ett strategiskt verktyg med syfte för att förbättra ungdomars fritidsliv, öka inkludering och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Piteå.

De deltagande forskarna är Åsa Wikberg Nilsson, biträdande professor i design, Liv Jenny Sandberg, forskarstuderande i design och Mats Jakobsson, universitetslektor i arbetsvetenskap, i studien.  

 

Kontakt

Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare, Excellent lärare

Telefon: 0920-491342
Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle