Hoppa till innehållet
Appar

Distribuerade datorsystem

Distribuerade datorsystem omfattar distribuerade system och mobila nätverk som möjliggör mobilitet, ambiens och interaktivitet för datorer, data, programvara och användare.

Distribuerade datorsystem adresserar teknologier som möjliggör databehandling och datorkommunikation i godtycklig enhet. Exempel är sensorer i kläder, byggnader, bilar samt handhållna enheter som ”smartphones” och laptops vilket ger ett transparent datorstöd av teknologer såväl som användarmedvetet nyttjande av datorteknik. Hantering av mobilitet för sensorer och handhållna enheter vid uppkoppling mot Internet är också ett av ämnets huvudfokus.