Kontakta oss

Publicerad: 16 mars 2011

 

Namn Funktion
Christer Åhlund Professor, ämnesföreträdare
Peter Parnes Professor
Chris Nugent Gästprofessor
Arkady Zaslavsky Gästprofessor
Karl Andersson Universitetslektor
Robert Brännström Universitetslektor
Johannes Hirche Universitetslektor
Patrik Holmlund Universitetslektor
Kåre Synnes Universitetslektor
Andrey Boytsov Doktorand
Daniel Granlund Doktorand
Dan Johansson Doktorand
Basel Kikhia Doktorand
Juwel Rana Doktorand  
Todd Booth Forskningsingenjör 1:e  
Masayuki Takahashi Forskningsingenjör 1:e
Örjan Tjernström Forskningsingenjör 1:e
Johnny Widén Forskningsingenjör 1:e
Muhammad Morshed Forskningsingenjör
Gustav Sterbrant Forskningsingenjör
Susanne Fahlman Universitetsadjunkt
Staffan Nilsson Universitetsadjunkt