Dummy image
Dummy image

Karan Mitra

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Distribuerade datorsystem
Datavetenskap
Institutionen för system- och rymdteknik
karan.mitra@ltu.se
0910-585386
A109 Skellefteå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Modeling Quality of IoT Experience in Autonomous Vehicles (2020)

Minovski. D, Åhlund. C, Mitra. K
IEEE Internet of Things Journal, Vol. 7, nr. 5, s. 3833-3849
Artikel i tidskrift

Quality of Experience for the Internet of Things (2020)

Minovski. D, Åhlund. C, Mitra. K, Zhohov. R
IT Professional Magazine, s. 1-9
Konferensbidrag

A Framework for Monitoring Microservice-Oriented Cloud Applications in Heterogeneous Virtualization Environments (2019)

Noor. A, Jha. D, Mitra. K, Jayaraman. P, Souza. A, Ranjan. R, et al.
Ingår i: 2019 IEEE 12th International Conference on Cloud Computing (CLOUD), IEEE, 2019
Konferensbidrag

Analysis and Estimation of Video QoE in Wireless Cellular Networks using Machine Learning (2019)

Minovski. D, Åhlund. C, Mitra. K, Johansson. P
Ingår i: 2019 Eleventh International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX), IEEE, 2019