Dan Johansson

Resestipendium till forskare i Skellefteå

Publicerad: 24 augusti 2012

Dan Johansson, doktorand i Mobila system vid avdelningen för distribuerade datorsystem, tilldelades på fredagen ett resestipendium från Wallenbergsstiftelsens jubileumsanslag. Pengarna kommer att användas för en resa till Tampa, USA och konferensen IEEE Local Computer Networks. Stipendiet uppgår till 9 000 kronor.

Dans forskning behandlar mobilitet hos applikationer och mobila e-tjänster. Det huvudsakliga forskningsprojektet heter NIMO, Nordic  interaction and mobility research platform. 

– Den artikel som presenteras på konferensen utgör grunden för mitt fortsatta arbete efter licentiatexamen inom NIMO-projektet, säger Dan Johansson. Jag kommer dessutom fungera som session chair på en av de workshops som är knutna till konferensen, så stipendiet är viktigt för mig av flera anledningar. Jag hoppas att fler får upp ögonen för den här möjligheten och tar chansen att söka stipendiet, avslutar han.

Resestipendium från Wallenbergsstiftelsens jubileumsanslag

Stipendiet kan sökas av unga doktorander, det vill säga doktorander som ännu inte fyllt 35 år. Kriterierna är att resestipendiet används för resa till en konferens där eget bidrag presenteras, eller för resa i samband med en längre tids vistelse vid ett utländskt universitet.