Hoppa till innehållet
Drift och Underhållsteknik 2018 Foto: Richard Renberg

Personal - Drift och underhåll

Ämnesföreträdare

Uday Kumar

Kumar, Uday - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491826

Professor

Alireza Ahmadi

Ahmadi, Alireza - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493047
Diego Galar

Galar, Diego - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492437
Behzad Ghodrati

Ghodrati, Behzad - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491456
Ramin Karim

Karim, Ramin - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492344
Jan Lundberg

Lundberg, Jan - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491748

Adjungerad professor

Pierre Dersin

Dersin, Pierre - Adjungerad professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ulla Juntti

Juntti, Ulla - Adjungerad professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Gästprofessor

Sarbjeet Singh

Singh, Sarbjeet - Gästprofessor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Biträdande professor

Amir Garmabaki

Garmabaki, Amir - Biträdande professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493429
Janet Lin

Lin, Janet - Biträdande professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491564

Rantatalo, Matti - Biträdande professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492124
Adithya Thaduri

Thaduri, Adithya - Biträdande professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493444
Phillip Tretten

Tretten, Phillip - Biträdande professor, Excellent lärare

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492855

Universitetslektor

Miguel Castano

Castano, Miguel - Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493988
Stephen Mayowa Famurewa

Famurewa, Stephen Mayowa - Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492375
Mattias Holmgren

Holmgren, Mattias - Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492433
Johan Odelius

Odelius, Johan - Universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493031

Universitetslektor, adjungerad

Asplund, Matthias - Adjungerad universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Candell, Olov - Adjungerad universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kiumars Teymourian

Teymourian, Kiumars - Adjungerad universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491495

Biträdande universitetslektor

Taoufik Najeh

Najeh, Taoufik - Biträdande universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491410
Florian Thiery

Thiery, Florian - Biträdande universitetslektor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491475

Gästforskare

Xiong, Jiawei - Gästforskare, Gästforskare

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491894

Post doktor

Praneeth Chandran

Chandran, Praneeth - Postdoktor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493689
Ravdeep Kour

Kour, Ravdeep - Postdoktor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492898

Doktorand

Angelo Compierchio

Compierchio, Angelo - Industridoktorand, Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492166

Khanna, Parul - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492386
Mahdi Khosravi

Khosravi, Mahdi - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492814
Jaya Kumari

Kumari, Jaya - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492427

Patwardhan, Amit - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493871

Sharma, Gaurav - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492387

Toratti, Leevi - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493319
Yang Zuo

Zuo, Yang - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491632
E-post: yang.zuo@ltu.se

Verksamhetsledare

Veronica Jägare

Jägare, Veronica - Biträdande verksamhetsledare

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491629

Projektkoordinator

Cecilia Glover

Glover, Cecilia - Projektkoordinator

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493143

Övrig personal

Björling, Sten-Erik - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hanna Eriksson

Eriksson, Hanna - Projektassistent

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491052

Galvez, Antonio - Industridoktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ahmad Kasraei

Kasraei, Ahmad - Postdoktor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493292

Prokopov, Andrej - Industridoktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Khosro Soleimani Chamkhorami

Soleimani Chamkhorami, Khosro - Postdoktor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492108
Elahe Talebiahooie

Talebiahooie, Elahe - Doktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493688
Marc Vila Forteza

Vila Forteza, Marc - Industridoktorand

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser