Adithya Thaduri
Adithya Thaduri

Adithya Thaduri

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Drift och underhållsteknik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
adithya.thaduri@ltu.se
0920-493444
F706 Luleå

Forskning Profile

Adithya Thaduri är en forskare och hans områden som arbetar med diagnostik och prognostik, nedbrytning modellering, underhållsbeslut stödsystem i järnvägsinfrastruktur. Han har arbetat med EU-projekt; INFRALERT, IN2Smart, IN2Rail, Fr8Rail, projekt på järnväg, gruvdrift och flygplan för nationella projekt som SIMTRACK, MINDI, NFFP6, PipeXRail gäller tillförlitlighet, underhåll, dataanalys och beslutsstöd. Han har över 30 publikationer inom området tillförlitlighet och underhåll av komponenter och system

Publikationer

Artikel i tidskrift

Predictive model for multistage cyber-attack simulation (2020)

Kour. R, Thaduri. A, Karim. R
International Journal of Systems Assurance Engineering and Management
Artikel i tidskrift

Railway Defender Kill Chain to Predict and Detect Cyber-Attacks (2020)

Kour. R, Thaduri. A, Karim. R
Journal of Cyber Security and Mobility, Vol. 9, nr. 1, s. 47-90
Artikel i tidskrift

Underground pipelines and railway infrastructure (2020)

failure consequences and restrictions
Garmabaki. A, Marklund. S, Thaduri. A, Hedström. A, Kumar. U
Structure and Infrastructure Engineering, Vol. 16, nr. 3, s. 412-430
Konferensbidrag

A Survey on Underground Pipelines and Railway Infrastructure at Cross-Sections (2019)

Garmabaki. A, Thaduri. A, Hedström. A, Kumar. U, Laue. J, Marklund. S, et al.
Ingår i: ESREL-2019, 2019
Artikel i tidskrift

Cybersecurity for eMaintenance in Railway Infrastructure (2019)

Risks and Consequences
Thaduri. A, Al-Jumaili. M, Kour. R, Karim. R
International Journal of Systems Assurance Engineering and Management, Vol. 10, nr. 2, s. 149-159