Hoppa till innehållet

Condition Based Maintenance

Publicerad: 7 september 2017

Forskningsprogram

En noggrann implementering av Condition Monitoring och Condition Based Maintenance (CBM) -programmet ger stor potential för att förbättra effektiviteten och effektiviteten i drift och underhåll av anläggningar och infrastrukturer.

Vårt tillståndsövervakningsprogram och CBM-forskningsprogram innefattar utveckling av metoder och modeller för att bedöma tillståndet för objektet eller komponenterna med hjälp av onlinetjänster eller offlineuppgifter som samlats in från objektet eller komponenterna av intresse. Diagnostik och prognoser är två viktiga aspekter i ett CBM-program. Diagnostik behandlar feldetektering, isolering och identifiering när ett fel har uppstått. Ett prognostiskt tillvägagångssätt handlar om felprognos innan ett fel inträffar och försöker bestämma om ett fel inträffar, och uppskatta hur snabbt och sannolikt ett fel kommer att inträffa. Diagnostik är en posterior händelseanalys och leder normalt till korrigerande underhållsåtgärder medan prognoser är en tidigare händelseanalys som skulle resultera i förebyggande åtgärder. Inom ramen för CBM-programmet är våra främsta ansträngningar inte bara på utveckling av metoder och modeller utan också att tillhandahålla eller etablera vetenskaplig förklaring av nedbrytningsmekanism som leder till misslyckande. Vi försöker också utveckla teknik för att fånga upp olika nedbrytningar och även bedöma tillståndet i realtid. Vissa projekt pågår för att bedöma komponenternas återstående livslängd med hjälp av data och annan information samlad genom tillståndsövervakning av intresset för att utveckla kontextmedveten CBM-program. CBM: s huvudsponsorer är bland annat Trafikverket, LKAB, SKF och VINNOVA. De smarta bärande projekten där hybridmodeller utvecklas för att uppskatta rätt återstående nyttjandeperiod är av SKF -UTC och VINNOVA inom ramen för SKFLTU University Technology Center.