Hoppa till innehållet

Mänskliga faktorer

Publicerad: 7 september 2017

Forskningsprogram

Divisionen har initierat ett Human Factors forskningsprogram för att minska användarrelaterade risker och förbättra underhållsprocessen.

Funktion av underhåll under hela sina operativa faser har unika utmaningar som kräver olika nivåer av fysiskt och mentalt bidrag från den person som utför den. Således kan ingrepp av mänskliga faktorer och ergonomi (HFE) vara avgörande för att förbättra effektiviteten av underhållsuppgifter. Syftet med doktorsprojektet är att urskilja faser av underhåll, tillämpa och utvärdera inverkan på effektivitet genom att förbättra mänskliga faktorer. Forskningsprojekt kommer från både tillverknings- och transportsektorns inställningar.

Industriprojekt hänvisar till användningen av HFE i flera faser av underhållsoperationer under genomförandet av totalt produktivt underhåll i en industriell miljö. Projektet är ett strategiskt operativt initiativ vid forskarens nuvarande tillverkningsorganisation. Tre projektaktiviteter beskrivs nedan.

Några av projekten inom programmet

Intervention av HFE för tidig upptäckt av maskinavvikelser

Leverans : Abnormalitetsdetektionsmatris och poängsystem som kan användas vid bedömning av "detekteringsfaktor i riskbedömning".

Papper publicerades i Work : A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, IOS Press, Vol 55, issue 2, 2016.

Intervention av HFE i Lock-Out och Tag-Out (LOTO) implementering

Levereras : Det visade sig att kognitiv ergonomi aspekt av dokumentation av LOTO-förfaranden uppfattas mest viktigt av LOTO-användarna. Mänskliga faktorer bedömning verktyg för LOTO systemkomponenter levererades. Papper presenteras i 2: a internationella konferensen om tillämpning av ergonomi i utvecklingsländerna, Algier, 2014.

Alternativ hierarki av kontroller för att förhindra ergonomiska riskfaktorer vid underhåll

Leverans : Återdefinierad hierarki för kontroller för mänskliga riskfaktorer vid underhåll bestämdes. Föreslagen hierarki kan användas för att prioritera kontroller från alternativ för att mildra ergonomiska risker vid underhållsoperationer som en alternativ till att försöka med ordningen i allmän hierarki. Presenteras i 3: e internationella konferensen om tillämpning av ergonomi i utvecklingsländerna, Algiers, 2015. Transportsektorsrelaterat projekt avser pågående forskningsfokus vid division av drift, underhåll och akustik tillsammans med Luleå Järnvägsforskningscenter (JVTC) för att förbättra mänskliga faktorer vid underhåll. Två preliminära projekt planeras 2017.

Integrerade riktlinjer för medvetenhet med teknikutveckling

Förväntad leverans : Identifiera relationer mellan teknikutveckling och situationsmedvetenhet i kritiska arbetsfunktioner inom järnvägsindustrin och föreslå teknikanpassningspolitik med ergonomiskt perspektiv.

Mänsklig faktor intervention strategi i procedur dokumentation

Förväntad leverans : Identifiering av mänskliga faktoraspekter av dokumenterade förfaranden för att förbättra anpassningen mellan dokumenterade och faktiskt utförda kritiska uppgifter.