Hoppa till innehållet

RAM4S

Publicerad: 6 september 2017

Tillförlitlighet, Tillgänglighet, Underhåll, Säkerhet / Stödbarhet / Hållbarhet / Överlevnadsförmåga

Varje teknisk tillgång (produkt, anläggning eller infrastruktur) är opålitlig i den meningen att den bryts ned med ålder och användning och kommer att misslyckas i slutändan. När ett misslyckande inträffar kan följdernas svårighetsgrad vara väldigt signifikant, vilket leder till högre underhåll, kostnad och minskad tillgänglighet, ekonomisk förlust, skada på tillgången och miljön och eventuell förlust av människoliv. Otillförlitlighet kan också leda till irritation och olägenheter som leder till ett bestående kundnöjdhet som kan skapa allvarliga problem för företagets position och rykte.

Tillförlitlighet vetenskap handlar om förståelsen av nedbrytningsprocesser och driftsäkerhetsproblem i designfasen. Tillförlitlighet ekonomi tar hand om kostnadsanalys av frågor som rör design för tillförlitlighet och underhållsutveckling. Tillförlitlighetsteknologi ser teknik ut för att känna till och övervaka systemnedbrytningen, samla in och analysera relevanta data för beslutsfattande. Tillförlitlighetsteori ger ett verktyg för att hantera alla aspekter av tillförlitlighet, teknik inklusive underhåll, livscykelkostnad / vinst och förvaltning. Effektiv underhållsteori och praxis tillämpas för att kompensera bristen på tillförlitlighet för att få den upp till önskad nivå genom att ta hand om tekniska och ekonomiska problem. Underhållshantering handlar om underhållsproblem under designfasen, med syfte att underlätta enkla och kostnadseffektiva underhållsstrategier, så att önskad tillförlitlighet kan garanteras. Underhållsåtgärder, om de används ordentligt, kan styra nedbrytningen och minska eller eliminera sannolikheten för att fel uppstår och att ett misslyckat system återställs till driftläget. Underhållsverksamhet innebär dock kostnader och dessa kan vara en betydande andel av verksamhetsbudgeten. ungefär 5% inom tillverkningsindustrin, 10-15% inom flygindustrin, 15-20% i transport och 30% inom gruvindustrin. Säkerhetsbedömning av ingenjörsobjekt utgör grunden för en robust undersökning av riskerna i samband med misslyckanden. Effektiviteten av förebyggande och avhjälpande misslyckande åtgärder ger stöd för beslutsfattande avseende säkerhetsföreställningar. Tillförlitlighet, tillgänglighet, underhåll och säkerhet RAM4S är en etodologi som behandlar funktionshantering och misslyckande förebyggande under utformning och driftsfaser av tillgångens livscykel. Avdelningen för drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet har varit aktiv inom olika aspekter av RAM4S Engineering. Dessa innefattar (i) tillförlitlighetsbedömning av repara-rable och icke-repairable-enheter, ii) återstående nyttjandeperiod, iii) underhållsoptimering och beslutsmodellering, iv) diagnostisk och prognostisk, v) tillståndsövervakning och vi) reservdelar förvaltning. Dessa har tillämpats inom flera olika industrisektorer som flyg- och luftfart, järnvägstransporter, gruvdrift, pappersproduktion och processindustrin. Syftet med RAM4S-programmet vid Luleå tekniska universitet är att skapa en plattform för att integrera och stödja RAM4S-relaterade undersökningar och kompetenser för att hjälpa överföring av denna kunskap till olika branscher.