Hoppa till innehållet

eMaintenance

Publicerad: 6 september 2017

Forskningsprogram

Målet med e-underhållsprogrammet är att övervinna svagheterna i drifts- och underhållssystemet genom att titta på hur man underlättar beslutsfattandet i underhållsprocessen genom att tillhandahålla metoder, tekniker och verktyg till olika processfaser (dvs. underhållsförvaltning, underhållsplanering, underhållsplanering, underhållsutförande, underhållsbedömning och underhållsförbättring) på nätet och i realtid genom att integrera kraven från alla intressenter.

Det övergripande konceptet bakom e-underhållsprogrammet (EMRP) är att möjliggöra en multidisciplinär tillämpad forskning, utbildning och innovationsprocess att bedriva relevanta aktiviteter inom e-underhåll. EMRP fokuserar på ämnen som speglar problem och utmaningar inom industri och akademi. Några av dessa ämnen är: Big Data Analytics, cloud-computing, distribuerad databehandling, publikdatorer, informationslogistik, dataintegration, datafusion, dataöverföring, datavisualisering och kontextadjustering. Programmet syftar också till att designa, utveckla och tillhandahålla artefakter baserade på kanten teknik för att visa bevis på koncept inom de ovan nämnda ämnena. Huvudsyftet med dessa demonstranter är att validera det akademiska resultatet i industriella sammanhang. För att uppnå detta samarbetar EMRP med e-Maintenance LAB. eMaintenance LAB, ligger vid universitetet i Luleå och en liknande sida utvecklad för LKAB i Kiruna. Dessa webbplatser är utformade och utvecklade för att underlätta praktisk erfarenhet av e-underhållsforskning. Labbet tillhandahåller en uppsättning sammankopplade och integrerade tjänster grupperade som arkitektoniska tjänster, infrastrukturella tjänster och plattformstjänster. De tillhandahållna verktygen används i forskning, utbildning och innovation inom drift och underhåll. Dessutom används e-Maintenance LAB för att uppmuntra och stärka samarbetet och samarbetet mellan industriella och akademiska partners. Dessutom har EMRP initierat den internationella workshopen och kongressen i e-Maintenance, som är den första och enda konferensen inom denna disciplin. EMRP har varit värd för konferenser sedan 2010, i samarbete med partners från industri och akademi. Konferenserna har varit ett forum för fruktbar kunskapshjälp mellan industri och akademi.

Ett projekt inom programmet

IN2SMART representerar det första projektet för Shift2Rail-medlemmarna som hänvisar till följande Tekniska Demonstranter (TD) i den fleråriga handlingsplanen. Nedbrytningsmodeller och beslutsfattande verktyg för att stödja underhållsstrategier och genomförande: IN2SMART kommer att ligga till grund för en generisk ram för kapitalförvaltning och beslutsstödsprocessen.