Hoppa till innehållet
7f

Om projektet

Syfte och mål

Den pågående digitaliseringen och implementeringen av AI-teknik inom järnvägen är beroende av tillgänglighet och tillgång på data samt algoritmer. AIFR tillhandahåller en plattform för delning av data och modeller. AIF/R skapar en uppsättning av smarta moln-/ edge- datatjänster för att påskynda digitaliseringen av järnvägen. Målet är att skapa värde för prjektets intressenter genom att åstadkomma en pålitlig, säker och hållbar plattform för datadelning och AI-utvecklad analys.

Förväntade resultat och effekter

AIFR har utformats för att ta till vara egenskaper hos avancerade analytiska tekniker som AI, machine learning och deep learning. Projektet ska även tillhandahålla beräkningsfunktioner för AI, möjligheter till lagring, nätverk och kommunikation. Det sker via sammankopplade, men även andra tjänster, som anordnas dynamiskt för att anpassas till olika sammanhang. AIF/R grundar sig på fyra huvudpelare: - En teknikplattform (AI Factory) - En plattform för digital styrning (eGovernance) - En kommunikationsplattform - En samordnande plattform

Planerad strategi och genomförande

AIFR-aktiviteterna är grupperade i en uppsättning arbetspaket (WP). Varje WP har ett fokusområde i projektet. De paketen innehåller sammankopplade aktiviteter för att nå de övergripande målen. Projektet implementerar en smidig strategi för projekt- och fabriksutveckling.